GOFER
AKTYWNOŚĆ NAUKOWA
ZASADY GOFER
AKTYWNOŚĆ NAUKOWA
Gofer Sp. z o.o. posiada pozwolenia, licencje i certyfikaty niezbędne do realizacji działań produkcyjnych.
Ponadto opracowujemy rekomendacje i regulacje zatwierdzone przez Ministerstwo Energii.
Ochrona innowacji i własności intelektualnej przedsiębiorstwa
Patenty ukraińskie i międzynarodowe
Każdy z naszych obszarów działalności jest dokładnie przestudiowany i przeanalizowany. Próbujemy spojrzeć na nietypową stronę znanych procesów. Efektem takiej pracy był szereg wynalazków, które są zawarte w patentach międzynarodowych i ukraińskich.

Made on
Tilda